Het bestuur van de vogelwerkgroep Losser

Voorzitter

Wynand Koekkoek ( waarnemend voorzitter)

w.koekkoek@kpnmail.nl

Secretaris

Ben Hulsebos

vwglosser@gmail.com

Penningmeester

Rudi Lanjouw

rmlanjouw@gmail.com

rekeningnummer 15 56 80 439  Rabobank  t.n.v. Vogelwerkgroep Losser

IBAN: NL84RABO0155680439

BIC: RABONL2U

Leden

Angelique Lamme

a@lamme.eu

 

Henk Noordkamp

henk.noordkamp@gmail.com


Contactadres:

Secretariaat vogelwerkgroep Losser

Houtstraat 4

7581 BH Losser