Informatie over de vogelwerkgroep Losser

De vogelwerkgroep Losser telt ca. 120 leden. Hiervan is de helft actief lid in een van de projecten die de vogelwerkgroep kent.
Ons werkgebied is de gemeente Losser, maar we onderhouden ook contacten met omliggende vogelwerkgroepen, zoals de Twentse vogelwerkgroep en de vogelwerkgroep uit Bentheim.

Speerpunten van de vogelwerkgroep Losser zijn:

- beheer, controle en onderhoud van ca. 300 kleine nestkasten in het Arboretum Poortbulten, het Duivelshof en op de terreinen van de Losserhof
- beheer, controle en onderhoud van de permanente oeverzwaluwwand op de zandafgraving de Oelemars bij Losser
- beheer, controle en onderhoud van speciale nestkasten t.b.v. gierzwaluw, grote gele kwikstaart, steenuil en kerkuil. Controle van het ooievaarsnesten in de gemeente Losser
- inventarisatie van diverse natuurgebieden voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel
- het uitvoeren van trektellingen tijdens de voor- en najaarstrek op de telpost Oelemars. Deze gegevens worden gedeeld via www.trektellen.nl
- het bijhouden van interessante waarnemingen van vogels, vlinders en libellen in de gemeente Losser via http://losser.waarneming.nl
- het beheren van een ringstation t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. De vogelwerkgroep heeft enkele leden die gecertificeerd ringer zijn onder auspiciën van het Vogeltrekstation Arnhem
- het geven van cursussen en rondleidingen om een breder publiek enthousiast te maken voor de natuur en voor vogels en vogelbescherming in het bijzonder

De laatste jaren hebben we voor leden van de vogelwerkgroep ook een paar keer een meerdaagse excursie georganiseerd. We zijn o.a. naar Falsterbo in zuid-Zweden geweest om daar de najaarstrek over de Sont te zien. De afgelopen jaren zijn we een lang weekend in november naar Ameland, Texel en Zeeland geweest om specifieke kustvogels te bekijken.
Daarnaast worden er in groepsverband en ook ,in spontane kleine groepjes, dagexcursies ondernomen naar: het Lauwersmeergebied, de Dümmersee en Diepholzer Moorniederung (kraanvogels) en de Rieselfelder.

De vogelwerkgroep vergadert 4x per jaar in de Steenfabriek in Losser. Het eerste deel van de vergadering (ca 1 uur) is voor huishoudelijke zaken, afspraken enz. en na de pauze hebben we meestal een lezing, diapresentatie of een film.

Het lidmaatschap van de vogelwerkgroep bedraagt op dit moment 15 euro voor leden.
Deelname aan een of meerdere activiteiten is op vrijwillige basis, echter voor de continuïteit van bepaalde activiteiten (nestkastcontroles) moeten we vooraf weten of we voldoende bezetting hebben. Hiervoor zoeken we dan ook altijd vrijwilligers die eventueel de bestaande controleteams willen komen versterken.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij als onderdeel van het Huishoudelijk reglement, een privacyreglement opgesteld. Hierin is weergegeven hoe we met je lidmaatschapsgegevens omgaan en hoe die zijn beschermd tegen misbruik.