Plaats: Lesvos   

Afstand: vanaf Losser ca. 2100 km (hemelsbreed)

Periode: 15 - 22 april 2005

Auteur:   Bart ter Beek

 

 

klik hier voor een gedetailleerde kaart

 

Om half vier in de ochtend gaat de wekker al en staan we met ons drieën op.

We zouden met vier man gaan, maar een gestrekt been van een tegenstander schopte roet in het eten. 

Martin bleef met een zware blessure thuis achter.

Om 8:00 uur vliegen we en om 13:00 uur locale tijd landen we in Mytilini. Het weer is prima al staat er een fris windje.

Onderweg vanuit de bus proberen we de eerste soorten te “scoren”. Verder dan een mogelijke slangenarend komen we echter niet,

totdat we langs de Skala Kalloni zoutpannen rijden. Vanuit de bus heb je een goed uitzicht over de uitgestrekte laagwater zoutpannen.

Door de snelheid is het moeilijk soorten te onderscheiden maar de honderden flamingo’s vallen natuurlijk goed op.

 

 

 

 

 

Even later stappen we in Skala Kalloni uit de bus en bijna op een kuifleeuwerik.

Samen met de grauwe gors behoren deze soorten tot de meest voorkomende vogels van het laagland van Lesvos, zou later blijken.

Skalla Kalloni ligt enkele kilometers van de zoutpannen en wordt begrenst door twee rivieren. In het plaatsje zelf ligt een ondiepe waterpartij (Kalloni pool).

De rivieren liggen op loopafstand terwijl de poel op 5 minuten van het centrum ligt.

De poel,de rivieren en zoutvlakte blijken een enorme aantrekkingskracht te hebben op vogels.

Skala Kolonis is dan ook de aangewezen plaats om als vogelaar te vertoeven. Zelfs zonder auto kun je jezelf enkele dagen prima vermaken.

We hebben zelf 4 dagen een auto gehuurd en vonden dit voldoende.

De overige dagen hebben we de wandelschoenen aangetrokken en hebben we tochten gemaakt langs de rivieren, hun delta’s en de zee.

Het aantal vogels dat je ziet is overweldigend.

Arendbuizerds zie je overal net als de oostelijke blonde tapuit, de maskerklauwier, de cettiszanger en de vale spotvogel.

                       

Aanrader is het boek “Birding on the Greek island of Lesvos” van Richard Brooks.

Dit boek vertelt je nauwkeurig waar en wat je kunt verwachten inclusief plattegrond tekeningen.

Hieronder vind je een korte opsomming van enkele vogels in de bezochte gebieden.

Helaas was het te vroeg voor onder andere de zwartkopgors, eleonoravalk en de bijeneters.

Vaak hebben we de auto “gewoon ergens” langs de kant gezet en hebben we een korte tocht gewandeld.

Tijdens deze tochtjes zagen we onder anderen de balkanbergfluiter, aziatische steenpatrijs, meerdere keren de roodkopklauwier en de turkse boomklever.

Omdat we op deze locaties geen andere opmerkelijke vogels zagen zijn deze hieronder verder niet genoemd.

 

 

 

Kalloni pool

Steenuil, zomertaling, wintertaling, rietzanger, zwarte ibis, steltkluut, cettiszanger

 

Monastry Panagias

Europese kanarie, blauwe rotslijster, boomklever, rotsklever

 

Kalloni westriver

Kleine strandloper, kleine plevier, strandplevier, balkan kwikstaart, casarca, zwartkopmeeuw, ralreiger, grauwe kiekendief, kortteenleeuwerik

 

Kalloni eastriver

Grote zilverreiger, grote karekiet, vale spotvogel, cettiszanger, ralreiger, nachtegaal

 

Kalloni eastriver ten noorden van Kalloni

Rüppels grasmus, bruinkeelortolaan, rotsklever, zwarte ooievaar, cirlgors, oostelijke blonde tapuit

 

Napivaley

Cirlgors, fluiter, raaf, bruinkeelortolaan, ortolaan, kneu, rotsklever, wielewaal, hop, boomvalk, slangenarend

 

Sigri en omgeving

Kuifaalscholver, bonte strandloper, oostelijke blonde tapuit, balkankwikstaart, purperreiger, roodkopklauwier

 

“Flooded fields” tussen Skala Kaloni en Kalloni eastriver

Griel, waterral, grote karekiet, duinpieper, cettiszanger, vale spotvogel

 

Zoutpannen bij Skalla Kalloni

Zwarte ooievaar, dwergmeeuw, grauwe kiekendief, witvleugelstern, steenuil, kortteenleeuwerik, arendbuizerd, flamingo, steltkluut, hop, grote stern, lachstern, strandplevier

 

 

Zoutpannen bij Skalla Polichnitou

Kemphaan, krombekstrandloper, kleine strandloper


 

Vogels

 

 

aantal keer gezien

dodaars

vaak

geoorde fuut

één

vale pijlstormvogel

één

kuifaalscholver

twee

aalscholver

enkele keren

ralreiger

twee

kleine zilverreiger

vaak

grote zilverreiger

enkele keren

blauwe reiger

enkele keren

puperreiger

drie

ooievaar

enkele keren

zwarte ooievaar

enkele keren

zwarte ibis

enkele keren

flamingo

vaak

bergeend

één

casarca

enkele keren

pijlstaart

één

wintertaling

enkele keren

zomertaling

enkele keren

grauwe kiekendief

enkele keren

bruine kiekendief

enkele keren

sperwer (balkan?)

één

buizerd

vaak

arendbuizerd

vaak

slangenarend

vaak

torenvalk

vaak

boomvalk

één

aziatische steenpatrijs

één

waterral

één

waterhoen

vaak

meerkoet

vaak

scholekster

één

griel

één

steltkluut

vaak

kluut

vaak 

kleine plevier

vaak

strandplevier

vaak

drieteenstrandloper

enkele keren

krombekstrandloper

enkele keren

bonte strandloper

één

kleine strandloper

enkele keren

kemphaan

enkele keren

wulp

één

groenpootruiter

vaak

bosruiter

vaak

oeverloper

vaak

witgat

enkele keren

zwartkopmeeuw

één

dwergmeeuw

één

kokmeeuw

één

geelpootmeeuw

vaak

lachstern

enkele keren

grote stern

enkele keren

visdief

vaak

dwergstern

vaak

witwangstern

één

rotsduif

enkele keren

turkse tortel

vaak

zomertortel

één

koekoek

enkele keren

steenuil

enkele keren

alpengierzwaluw

enkele keren

gierzwaluw

één

hop

enkele keren

middelste bontespecht

enkele keren

veldleeuwerik

enkele keren

boomleeuwerik

één

kuifleeuwerik

vaak

kortteenleeuwerik

enkele keren

oeverzwaluw

vaak

roodstuitzwaluw

vaak

boerenzwaluw

vaak

huiszwaluw

vaak

boompieper

enkele keren

graspieper

enkele keren

duinpieper

één

witte kwikstaart

één

Gele kwikstaart (gewone en balkan)

vaak

winterkoning

enkele keren

nachtegaal

vaak

paap

vaak

roodbortsttapuit

enkele keren

tapuit

vaak

oostelijke blonde tapuit

vaak

blauwe rotslijster

drie

merel

vaak

grote lijster

één

cettiszanger

vaak

grote karekiet

enkele keren

rietzanger

enkele keren

kleine karekiet

vaak

vale spotvogel

vaak

baardgrasmus

vaak

grasmus

enkele keren

zwartkop

vaak

rüppels grasmus

één

balkanbergfluiter

één

fluiter

enkele keren

bonte vliegenvanger

vaak

rouwmees

enkele keren

pimpelmees

vaak

koolmees

vaak

staartmees

enkele keren

turkse boomklever

één

rotsklever

vaak

boomklever

één

boomkruiper

enkele keren

roodkopklauwier

enkele keren

maskerklauwier

vaak

wielewaal

enkele keren

gaai

vaak

kauw

één

raaf

enkele keren

bonte kraai

vaak

huismus

vaak

spaansemus

vaak

vink

vaak

europese kanarie

enkele keren

groenling

enkele keren

putter

vaak

kneu

één

grauwe gors

vaak

cirlgors

twee

ortolaan

enkele keren

bruinkeelortolaan

vaak

Totaal 125 soorten

 

Amfibieën

 

Boomkikker (Hyla arborea)

Veel gehoord en gezien in de buurt van de Kalloni  pool.

Groene kikker (Rana spec)

Geluid gehoord over het gehele eiland.

Groene pad (Bufo viridis)

Geluid gehoord in een slootje in de buurt van Kalloni pool.

 


Reptielen

 

 Balkan-ringslang

Waarneming in een sloot nabij Kalloni pool. 

(Natrix natrix persa)

Duidelijk te herkennen aan 2 gele lengtestrepen op de rug.

 Hardoen

2 waarnemingen (o.a. monastry Panagias)

(Agama stellio)

 

 Reuzensmaragdhagedis

2 mannen waarnemingen.

(Lacerta trilineata)

 

 Kaspische beekschildpad

Overal op het eiland aanwezig.

(Mauremys caspica)

 

 Moorse en Griekse landschildpad

Beide soorten zijn meerdere keren waargenomen.

(Testuda graeca en testudo hermanni)

 

Vlinders

Atalanta (vanessa atalanta)

Oranjetipje (antocharis cardamines)

Klein koolwitje (Pieris rapae)

Distelvlinder (vanessa cardui)

Zuidelijke koninginnepage (p. alexanor)

 

 

Zoogdieren

 

Vos (Vulpes Vulpes)

Kaukasuseekhoorn (Sciurus anomalus)