19 mei 2002: Userin, Krumbeck, Neugarten en de Zierker See

 

De eersten van ons waren vanmorgen al om een uur of zes op pad om een wandeling te maken langs de oever van de Useriner See direct achter onze Villa Blau. Om half acht stond het ontbijt klaar en toen de verhalen over de Waterrietzanger en de Krekelzanger werden verteld ontstond er enige onrust en weldra was de gehele groep op pad om, gewapend met een MP3 speler en de nodige vogelgeluiden, deze twee soorten op de sporen. Helaas was de Waterrietzanger onvindbaar, maar de Krekelzanger liet zich prachtig bewonderen. Hier langs de oever van het meer was het wel noodzakelijk om in beweging te blijven vanwege de ontelbare agressieve muggen. Een plaag die ons een groot deel van de week zou achtervolgen (tot in de slaapkamers) en waar we ons aan het einde van de week maar bij hebben neergelegd. Nadat we weer terug waren in onze villa hebben we de spullen bij elkaar gezocht en de fietsen in de aanhanger geladen en zijn we via de Groß Quassower Weg op pad gegaan naar de B198 in de richting van Neustrelitz. In het struikgewas rondom een meertje in Groß Quassow hoorden we de Bosrietzanger zingen. Vanaf Neustrelitz hebben we de B198 gevolgd tot Bredenfelde, waar we rechtsaf geslagen zijn naar Krumbeck. Onderweg zagen we een Ooievaar op een Hochsitz en in de weilanden stonden verscheidene Kraanvogels. Aan roodwild ontbreekt het hier ook niet, reeën en damherten zijn na twee dagen geen bezienswaardigheid meer.

 

 

Fietsroute van Krumbeck (kerk) naar het uitzichtpunt bij Neugarten (1) 

 

In Krumbeck hebben we de auto's bij de kerk neergezet en zijn we op pad gegaan in de richting van Neugarten. In een park midden in het dorpje hoorden we de Noordse Nachtegalen zingen, er zaten Kramsvogels en Zwarte Roodstaarten. Toen we het dorp uitreden probeerden we een landweg te vinden die direct naar Neugarten liep. Nadat we ons op diverse paden vastreden besloten we de gewone weg naar Wendorf te volgen en vandaar naar Neugarten te fietsen. De zoekacties leverden nog wel een Witgat op en langs de weg naar Wendorf zagen we enkele Grauwe Gorzen en Paapjes. De lucht was ondertussen geheel grijs geworden en af en toe viel er een niet noemenswaardig spatje regen. Vanuit Wendorf namen we de Heckenweg naar Neugarten. Net voor Neugarten gaat er een landweg rechtdoor naar een Hochsitz op een prachtig uitzichtpunt (1). Aan het begin van deze landweg staat een bankje waar we wat gedronken hebben. Naast ons zat een Grauwe Klauwier in de struiken te roepen en voor ons waren twee Raven aan het foerageren. Vanaf het hoogste punt konden we over de graslanden kijken waar enkele Kraanvogels liepen, een Brilduiker vloog op uit een poeltje onder aan de heuvel, de Rode Wouw draaide z'n rondjes boven ons. 

 

 

 

Rode Wouw boven Neugarten

 

Dit was de plaats waar we de Schreeuwarend verwachten. Helaas liet hij zich vandaag niet zien. Dat was ook niet onterecht wat het spatje regen groeide uit tot een geweldige stortbui die ons terugdreef naar ons uitgangspunt in Krumbeck. Als verzopen katten kwamen we bij de auto's aan. De hele handel werd weer ingeladen en we zijn teruggereden naar Userin. In de villa hebben we droge spullen aangetrokken en een warme maaltijd genuttigd. Vanaf de veranda konden we een drietal Zwarte Wouwen en een Boomvalk boven onze villa zien zweven. In het westen begon de lucht op te klaren en  we besloten om na het eten een rondje te maken (met de auto dit keer) om de Zierker See.

 

 

Rondrit om de Zierker See

 

Vanuit Userin zijn we in de richting van Lindenberg gereden en vandaar naar Prälank. We hebben de weg langs de westkant van het meer gevolgd tot we bij Torwitz kwamen. Hier hebben we de Wiesenthaler Weg naar Zierke genomen. Hoewel deze weg alleen voor Anlieger was hebben stapvoets onze weg gevolgd tot we een mooi uitzicht over de weilanden hadden (2). In de bomen voor ons aan de rand van het meer zat een juveniele Zeearend die belaagt werd door een stuk of twintig Bonte Kraaien. Achter ons riep een Fazant, het zou deze week de enige Fazant zijn die we hoorden of zagen. In de weilanden scharrelden enkele Kieviten. Verder boven de Zierker See vloog een Visarend in noordelijke richting. we hebben nog even met geluid geprobeerd om de Kwartelkoning te lokken of een reactie van een Steenuil te krijgen, maar dit leverde niets op. Aan de rand van Zierke kwamen we bij een picknick plaats vanwaar een pad naar het meer liep (3). Deze locatie bleek een goudmijn voor de zangers te zijn. Alles riep hier door elkaar, de Sprinkhaanzanger, de Krekelzanger, de Spotvogel en de Snor. Het was ondertussen geheel donker geworden en vanuit Zierke hebben we de gewone weg door Neustrelitz naar onze villa genomen. Ondanks de geweldige plensbui midden op de dag hebben we nog een leuk aantal soorten waargenomen. We zijn vandaag precies op 100 soorten geëindigd.

 

 

Soortenlijst 19 mei: Fuut, Aalscholver, Roerdomp, Blauwe Reiger, Ooievaar, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Tafeleend, Brilduiker, Zeearend, Visarend, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk, Fazant, Waterral,  Meerkoet, Kraanvogel, Kievit, Witgat, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek, Gierzwaluw, IJsvogel, Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Boompieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Noordse Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Paapje, Zanglijster, Kramsvogel, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus, Waterrietzanger, Sprinkhaanzanger, Krekelzanger, Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grote Karekiet, Spotvogel, Fitis, Fluiter, Tjiftjaf, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Koolmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Kuifmees, Matkop, Glanskop, Staartmees, Boomklever, Taigaboomkruiper, Grauwe Klauwier, Ekster, Vlaamse Gaai, Zwarte Kraai, Bonte Kraai, Raaf, Spreeuw, Wielewaal, Huismus, Ringmus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Appelvink, Roodmus, Rietgors, Geelgors, Grauwe Gors.

 

 

 

 

18 mei 2002: Userin en de Tiefer Trebbower See

20 mei 2002: Userin en de omgeving van Boek (Fischteiche), Boeker Sender en het Bolterkanal.

21 mei 2002: Userin, Serrahn, Neugarten en de Tiefer Trebbower See.

22 mei 2002: Userin, Schwedt (Gatow an der Oder)

23 mei 2002: Userin, Boek (Fischteiche), Speck, Tiefer Trebbower See en Zierker See

24 mei 2002: Userin, Bugewitz(Städtiches Torfmoor), Usedom (Insel Görmitz)