20 mei 2002: Userin, omgeving Boek (visvijvers), Boeker Sender en het Bolterkanal

Vandaag zijn we op tijd op weg gegaan naar de visvijvers bij Boek. Via de normale weg zou dit ca. 35 km rijden zijn dus besloten we om via Roggentin en Zietlitz en vervolgens door het bos naar de visvijvers te rijden. Het laatste deel van onze rit ging hoofdzakelijk over zandwegen. Aangezien het al een geruime tijd droog was geweest was dit zeer goed te doen. Zelfs voor een auto met aanhanger en daarin 6 fietsen. Onderweg zagen we natuurlijk weer reeën op de akkers staan en in een graanveld vlak naast de weg een wild zwijn.

 

 

Route Userin - Roggentin - Schillersdorf - Zietlitz - visvijvers (Boek)

 

Vlakbij Zietlitz houdt de verharde weg op en volgen we de houten bordjes met het opschrift: Boek. Al hobbelend over de zandwegen komen we bij de eerste visvijver. Hoewel het vandaag Tweede Pinksterdag is zijn we op deze route nog niemand tegengekomen. We vinden een plaatsje naast de weg (1) waar we de auto's neer kunnen zetten zodat we op ons gemak het vogelbestand op de vijvers kunnen inventariseren.

 

 

Route om de visvijvers en langs het Bolterkanal

Grotere kaart als pdf file (180K) visvijvers Boek

 

We zien er meteen een groep Grauwe Ganzen, deze vliegen af en toe met veel kabaal op omdat er dan weer een Zeearend te dicht bij komt. Op de eerste vijver zien we een Brilduiker met ongeveer 10 jongen. Het kleine grut krioelt zo door elkaar dat het niet eenvoudig is om ze te tellen. Er zwemmen Zomer- en Wintertalingen. Achter langs de rietkraag zien we een enkele Dodaars. De mannetjes Krooneenden zijn prachtig op kleur, de rode snavels knallen er uit. Op de lage afrastering tussen de weg en de vijvers vliegt een paartje Grauwe Klauwieren op en neer. 

 

 

Blik over de meest zuidelijke visvijver (1)

 

Over de naastgelegen vijver zweeft een Visarend. Rondom de vijvers zit een viertal Zeearenden in de bomen te rusten, terwijl er hoog in de lucht drie boven het terrein zweven. Er landt net een achttal Kuifeenden die zich meteen over twee aangrenzende visvijvers verspreiden. We besluiten nog een tijdje hier te blijven. Er komt echter wat meer verkeer over de zandweg, zodat we besluiten om de auto's iets verderop te parkeren bij een observatiepunt bij de derde vijver (2). Van de nood maken we een deugt en onder het genot van koffie/thee en een boterham gaan we zonder te klagen verder met de zware taak die we op ons hebben genomen.

 

 

Koffiepauze op het uitzichtpunt bij de visvijvers (2)

 

Na een uur besluiten we om door te rijden. Zolang we nog zicht hebben op de vijvers wordt er goed opgelet, maar op een gegeven moment wordt ons het zicht bijna geheel ontnomen door het bos waar we doorrijden. Bij de Amalienhof kunnen we niet verder met de auto, omdat alle wegen verboden zijn voor verkeer. Dit betekent dat we een groot deel van de zandwegen weer terug moeten rijden om op de toegestane weg te komen. Met een aanhanger is dat niet erg handig, dus ik besluit om een klein stukje zandweg te nemen dat verboden is voor verkeer. Deze weg leidt ons naar een verharde weg waar we linksaf slaan. Via Boek rijden we naar Boeker Sender waar me de auto's parkeren en op de fiets verdergaan (P1).

 

 

Paniek bij de Grauwe Ganzen door het steeds weer opdoemende silhouet van de Zeearend 

 

Vanaf de parkeerplaats in Boeker Sender fietsen we over een verhard fietspad (betonplaten) in de richting van de Specker See. We kunnen nu goed merken dat het Tweede Pinksterdag is want we zijn niet de enigen die onderweg zijn. Bij de eerste observatiehut (7) heb je een mooi overzicht over de Müritz. Het is hier wel druk met watersporters en vogels zijn hier niet te zien of te horen. We besluiten dan ook snel om door te fietsen naar de eerste uitkijktoren (8) aan de rand van het Specker Wold.

 

 

Blik over de Müritz See, aan het begin van het Nationalpark (7)

 

Het is een prachtig terrein om te fietsen en het zal hier ook zeker interessant zijn wat betreft de vogels, maar niet op een Tweede Pinksterdag met mooi weer. Vanuit de observatiehut hebben we met de telescoop een mooi uitzicht op de horst van een Zeearend. Er zitten twee jongen in en een van de oudervogels zit een paar takken hoger in de top van de boom de wacht te houden. Het uitzicht door de telescoop wordt door veel andere bezoekers gewaardeerd en op een gegeven moment zijn we van actieve vogelaars in de rol van educatieve natuurvrienden belandt.Met de opmerking; "Ik moet nu verder, want mijn groep is al doorgefietst", ontkom ik aan het publiek dat al in de rij is gaan staan om ook een blik te werpen op de jonge Zeearenden. Onder aan de voet van de toren hadden enkele vogelaars uit onze groep intussen een Waterrietzanger gehoord, waardoor de interesse voor het nest met de Zeearenden even wat minder was.

 

 

Route van Boeker Sender naar de Specker See

 

We rijden door in de richting van de tweede uitkijktoren (10). Onderweg pauzeren we bij de Specker Horst om wat te eten en te drinken. Voor ons in westelijke richting zien we Kraanvogels tussen de bomen landen, we kunnen ze echter niet zien lopen. Op de thermiek zweven een Rode Wouw en een Bruine Kiekendief in de richting van de Müritz See. Na een half uurtje rijden we verder tot de tweede uitkijktoren. Vanaf onze rustplek zagen we steeds Visdiefjes en Kokmeeuwen overvliegen in de richting van de Specker See. We hadden gehoopt dat we deze kolonies vanaf het hoogste plateau van deze toren konden zien. Het uitzicht viel echter tegen. De drukte van fietsers was ondertussen nog verder toegenomen zodat we besluiten om terug te gaan. Op dat moment krijgen we een Klapekster in het vizier, een leuke waarneming om het bezoek aan de Specker See af te sluiten. Als we terug kwomen bij de auto's hoort een van ons een Draaihals. Na even zoeken ontdekken we hem in een boom op ongeveer 100 meter van de parkeerplaats.

 

 

Kraanvogels bij de Specker Horst

 

Vanaf Boeker Sender gaat de rit verder via Boek naar Boeker Mühle (P2). Eerst gaan we naar de observatiehut (3), die uitkijkt over de westelijke visvijvers. Hier vliegen de Boerenzwaluwen rustig in en uit terwijl we daar zitten. In de hut blijkt een nest te zijn. Voor ons in de rietkraag zit een Grote Karekiet en over de visvijvers vliegt een Wielewaal naar een treurwilg naast het water. Vanaf deze hut fietsen we in de richting van Boeker Mühle waar we rechtsaf slaan richting een bruggetje om het Bolter Kanal over te steken. Rechts van ons boven de graanvelden zweeft een Rode Wouw (4). We fietsen steeds verder en ik krijg het bange vermoeden, dat de kaart niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. Uiteindelijk staan we vlak voor de camping, waar het Bolter Kanal overgaat in de Müritz See. We krijgen hier te horen dat het door ons gezochte bruggetje sinds 1945 niet meer bestaat. Dit betekent dat we dezelfde route terug  fietsen en voorbij Boeker Mühle weer rechtsaf gaan. We volgen een fietsroute die steeds smaller wordt. Op een gegeven moment staan we naast een prachtige natte weide met orchideeën.(5) Boven de rietkragen vliegen een paar Krooneenden, vanuit het riet horen we twee Roerdompen, waarvan er een vlak voor ons opvliegt. We vervolgen onze weg tot aan de Müritz See en buigen dan naar links af. We maken een rondje om een terrein dat de ene keer vrij kaal en droog is en de volgende keer nat en groen. Het terrein heeft een parkachtig karakter.

 

 

Vochtige weide met orchideeën ten zuiden van het Bolterkanal (5)

 

Terwijl we weer terugrijden naar de verharde weg zien we aan onze rechterhand en drassig weiland (6), hoewel het licht niet erg gunstig is ontdekken we er een Groenpootruiter en een Watersnip. In de begroeiing langs de kant scharrelen ook nog enkele Grauwe Ganzen. Het is ondertussen erg warm geworden en we beginnen aan onze terugreis. De Roodmus die we in dit gebied verwachten, hebben we helaas niet aangetroffen. We rijden met de auto's en de aanhanger via Mirow terug. Hier in het centrum worden de eerste Kauwen waargenomen, waarachtig een zeldzaamheid in deze omgeving. Terug bij onze villa worden de fietsen uitgeladen en dalen we direct af naar de Dorfskrug voor een heerlijke koude halve liter. Hier nemen we deze prachtige dag met 110 soorten waaronder 19 nieuwe nog eens rustig door.

 

Soortenlijst 20 mei: Dodaars, Fuut, Aalscholver, Roerdomp, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Tafeleend, Krooneend, Kuifeend, Brilduiker, Zeearend, Visarend, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Buizerd, Wespendief, Boomvalk, Waterral,  Waterhoen, Meerkoet, Kraanvogel, Kievit, Oeverloper, Groenpootruiter, Watersnip, Kokmeeuw, Visdief, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek, Ransuil, Gierzwaluw, IJsvogel, Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Draaihals, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Boompieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Noordse Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart,  Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus, Rietzanger, Waterrietzanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grote Karekiet, Spotvogel, Fitis, Fluiter, Tjiftjaf, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Koolmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Kuifmees, Glanskop, Staartmees, Baardman, Boomklever, Grauwe Klauwier, Klapekster, Ekster, Vlaamse Gaai, Kauw, Roek, Bonte Kraai, Raaf, Spreeuw, Wielewaal, Huismus, Ringmus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Europese Kanarie, Appelvink, Rietgors, Geelgors.

 

18 mei 2002: Userin en de Tiefer Trebbower See

19 mei 2002: Userin, Krumbeck, Neugarten en de Zierker See

21 mei 2002: Userin, Serrahn, Neugarten en de Tiefer Trebbower See.

22 mei 2002: Userin, Schwedt (Gatow an der Oder)

23 mei 2002: Userin, Boek (Fischteiche), Speck, Tiefer Trebbower See en Zierker See

24 mei 2002: Userin, Bugewitz(Städtiches Torfmoor), Usedom (Insel Görmitz)