21 mei 2002: Userin, Serrahn, Neugarten en de Tiefer Trebbower See

 

 

Route Userin - Serrahn - Steinmühle - Neugarten

Vandaag staat de Serrahn op ons programma. Dit relatief kleine natuurgebied is een bekende locatie van de Kleine Vliegenvanger. De Serrahn bestaat uit een gemengd bos met een voordeel in de verdeling voor het loofhout. Het centrale deel is een oerbos waar door de mens niet of nauwelijks wordt ingegrepen. Valt er een boom om over een pad, dan zaagt men alleen dat stuk eruit dat de weg verspert, de rest blijft liggen. Vanaf Userin nemen we de korte weg langs de Voßwinkel Schleuse naar de B198. Onderweg zien we op de gebruikelijke plaats de Kraanvogels in de weilanden staan en zit de Grauwe Klauwier weer in de top van zijn struik. We rijden langs Neustelitz tot het plaatsje Zinow. Hier slaan we rechtsaf naar het gehucht Serrahn

 

 

Uitzicht vanaf het waarnemingsplatform 

We rijden met de auto's door tot de tweede parkeerplaats (P1). Deze ligt een eind in het bos op de plaats waar alleen het plaatselijke verkeer nog verder kan tot Serrahn. Onderweg werd ons pad al gekruist door enkel Zanglijsters, een Groene Specht en een Grote Bonte Specht. Vanaf de parkeerplaats volgen we een route die eerst langs het waarnemingsplatform gaat en vervolgens in de richting van Serahn. Vanaf het platform kijken we op een horst van de Visarend. Er zitten twee Visarenden in de bomen ernaast. Een jonge Zeearend zweeft boven het meertje en verder naar de horizon cirkelen nog een Rode Wouw en een Bruine Kiekendief.We treffen hier een opzichter van het natuurpark die ons het een en ander vertelt over dit natuurgebied en de directe omgeving. Vlakbij in het hoge gras horen we de Kraanvogels roepen.

 

 

Opening gezaagd in een omgevallen boom 

Vanaf het platform slingert onze route door een loofbos in de richting van Serrahn. Opvallend is de hoeveelheid omgevallen bomen die schijnbaar achteloos aan hun lot worden overgelaten. Als een boom de weg verspert, dan wordt er een stuk tussen uitgezaagd en verder wordt het aan de natuur overgelaten. Het terrein is een prachtig biotoop voor een groot aantal vogelsoorten. Het varieert van dichte plaatsen met struikgewas tot sprookjesachtige lichte plaatsen waar de beuken kronen kathedraalachtige vormen aannemen. Hier en daar zien we wroetsporen van wilde zwijnen. Het lijkt wel of men hier met zware graafmachines bezig is geweest.

 

 

Parkachtig landschap rond het gehucht Serrahn

Als we het bos uitkomen hebben we een prachtig uitzicht op de enkele huizen die het gehucht Serrahn vormen. Het landschap doet het meest denken aan een Engelse tuin. We volgen de glooiing links naar beneden en trekken met de wijzers van de klok om Serrahn heen. Als we wat lager komen wordt het terrein een stuk vochtiger. Op een gegeven moment komen we bij een vlonder die ons over het natste gedeelte leidt. Tegelijkertijd wordt dezelfde oversteek door de Middelste Bonte Specht door de lucht gemaakt. Aan de overkant gaat de vogel nog even zitten zodat de determinatie compleet is.

 

 

Vlonder ten noordwesten van Serrahn

We maken nu een omtrekkende beweging om Serrahn en daar treffen we de vogel aan waarvan we zeker waren dat die hier nog moest zitten, de Kleine Vliegenvanger. Ook hier ging het met deze soort niet meer zo voorspoedig als weleer. Uiteindelijke hebben we de vogel op twee plaatsen kunnen waarnemen. Vanaf de parkeerplaats rijden we terug naar de B 198 en volgen de weg naar Carpin. Hier slaan we rechtsaf naar Steinmühle. Via allerlei kleine weggetjes (wel verhard) kronkelen we door het heuvelachtige landschap. Onderweg zien we wederom een Brilduiker met jongen in een onooglijk klein poeltje midden op een akker. Het is opvallend hoeveel Brilduikers we deze week al gezien hebben in onbeduidend klein watertjes op de meest onmogelijke plaatsen.

 

 

Vanaf Serrahn via Carpin naar Steinmühle (P2)

De reden voor ons bezoek aan Steinmühle is de aanweziheid van de Grote Gele Kwikstaart aldaar. We zijn nog niet uit de auto of we horen de vogel al roepen. Terwijl we al rondlopend op zoek zijn naar de locatie van de Grote Gele Kwikstaart, vliegt er hoog boven ons een opvallend "treintje" door de lucht. Voorop zweeft een Zwarte Ooievaar, daarachter volgt een volwassen Zeearend en de rij wordt gesloten door een Wespendief. We vinden de Grote Gele in de molenbeek die door werkzaamheden bijna geheel drooggelegd is. Door deze werkzaamheden is de weg bij Steinmühle dan ook doodlopend en moeten we terug naar de B 198 om via Bredenfelde en Krumbeck naar Neugarten te rijden.

 

 

Via Bredenfelde en Krumbeck naar ons observatorium bij Neugarten (P3)

 Ringslang bij ons observatorium bij Neugarten

Het weer is een stuk aangenamer als de laatste keer dat we hier bij Neugarten waren. We besluiten het landweggetje helemaal met de auto's te volgen tot aan de Hochsitz. Hier worden de stoeltjes uitgeklapt en de telescopen opgesteld. De schoenen gaan uit en met de blote voeten in het malse gras wachten we op de Schreeuwarend. Dit wachten wordt binnen een kwartier beloond. Uit een bos ten westen van ons stijgt de Schreeuwarend op en kunnen we een tijdlang van de vlucht van deze vogel genieten. Vanaf onze positie hebben we een vrij zicht rondom. Ieder neemt een sector voor z'n rekening, waardoor de Rode Wouwen, Bruine Kiekendieven, Raven en Ooievaars geen schijn van kans hebben om aan onze aandacht te ontsnappen. Onze aanwezigheid blijft ook niet onopgemerkt door een plaatselijke natuurwacht. Hij komt even polshoogte nemen of we geen snode plannen hebben met betrekking tot zijn Schreeuwarend. We hebben een prachtige namiddag op onze uitkijkpost bij Neugarten. Van hier rijden we weer terug naar onze villa om wat aan de inwendige mens te doen.

 

 

Schreeuwarend observatorium bij Neugarten

Na het eten rijden we nog een keer naar de Tiefer Trebbower See. Dit keer rijden we met de auto's iets verder het terrein in. Voor ons uit vliegen vier Koekoeken. We parkeren de auto's aan de oostkant van het meer. We zijn hier naar toegegaan om de Kartelkoning te lokken. De laatste keer liet deze zich maar heel even horen. We plaatsen een MP3 speler met geluidsboxen op het dak van de auto  en laten het geluid een paar keer  horen. Het is meteen raak. Het begint al te schemeren en het is geweldig om te horen hoe twee Kwartelkoningen op het geluid reageren. Het duurt dan ook niet lang of een van de twee zit op nog geen 4 meter van de auto. Voor iedereen is dit een heel bijzondere belevenis. Als de dag voor ons eindigt hebben we 96 soorten waargenomen.

 

 

Soortenlijst 21 mei: Dodaars, Fuut, Aalscholver, Roerdomp, Blauwe Reiger, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend, Brilduiker, Zeearend, Visarend, Schreeuwarend, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Buizerd, Wespendief, Torenvalk, Kwartelkoning,  Waterral, Meerkoet, Kraanvogel, Kokmeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek, Gierzwaluw, Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Boompieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart,  Tapuit, Paapje, Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus, Sprinkhaanzanger,  Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grote Karekiet, Spotvogel, Fitis, Fluiter, Tjiftjaf, Vuurgoudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Kleine Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Koolmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Kuifmees, Boomklever, Grauwe Klauwier, Ekster, Vlaamse Gaai, Bonte Kraai, Raaf, Spreeuw, Wielewaal, Huismus, Ringmus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Europese Kanarie, Goudvink, Rietgors, Geelgors, Grauwe Gors.

 

 

 

 

18 mei 2002: Userin en de Tiefer Trebbower See

19 mei 2002: Userin, Krumbeck, Neugarten en de Zierker See

20 mei 2002: Userin en de omgeving van Boek (Fischteiche), Boeker Sender en het Bolterkanal.

22 mei 2002: Userin, Schwedt (Gatow an der Oder)

23 mei 2002: Userin, Boek (Fischteiche), Speck, Tiefer Trebbower See en Zierker See

24 mei 2002: Userin, Bugewitz(Städtiches Torfmoor), Usedom (Insel Görmitz)