23 mei 2002:Userin,Boek(Fischteiche),Speck, Tiefer Trebbower See en Zierker See

 

Route van Userin via Babke en Krienke naar de visvijvers bij Boek

Om half vier 's nachts werden we gewekt door de roep van de Kwartel. Vanuit ons slaapkamerraam hoorden we de vogels op 3 verschillende locaties roepen. Tijdens een ochtendwandeling langs de Useriner See werden de Kwartels wederom gehoord. Vandaag willen via Babke naar de visvijvers en vervolgens door naar Speck. De aanhanger en de fietsen gaan mee. Vanuit Villa Blau vertrekken we via Useriner Mühle en Blankenforde naar Babke. Tussen Babke en Krienke komen we langs de horsten van de Visarend. Deze horsten zijn gebouwd op elektriciteitsmasten. De route loopt soms over zeer smalle wegen met een afwisselend landschap. In een zandverstuiving met wat lage struiken zien we Paapjes en een Grauwe Klauwier. De weg door Krienke is niet meer dan een zandweg. Uiteindelijk komen we bij de visvijvers. Hier treffen we weer de gebruikelijke soorten aan: Zeearend, Krooneend, Brilduiker, Kuifeend, Tafeleend enz. 

Fischteiche bij Boek

Na een koffiepauze zijn we op weg gegaan naar Speck. Hier hebben we de auto geparkeerd en zijn er met de fiets op verkenning gegaan. Een paar jaar geleden zat hier de Scharrelaar als dwaalgast. Het landschp deed op sommige plaatsen wel een beetje denken aan het gebied bij Narbonne (F) waar ik deze vogels al eens had gezien. Vanuit het dorp zijn we langs de Specker See, waar we een Roerdomp hoorden,  in de richting van Schwarzenhof gereden.Hoofdzakelijk via zand- en bospaden. Het was de hele dag al drukkend warm en vlak voor Schwarzenhof zagen we een  onweersbui snel naderen. We besloten om over de verharde weg  terug te fietsen naar Speck. Een juiste beslissing, want we hadden de fietsen nauwelijks in de aanhanger of een geweldige stortbui barstte los.

Van Speck naar Schwarzenhof en vervolgens snel weer terug

De wolkbreuk dreef ons uit Speck en via Wendorf, Ankershagen en Zahren reden we door Hartwigsdorf naar Klein Vielen. Via de B 193 reden we in zuidelijke richting naar Neustrelitz. Onderweg plensde het geweldig maar aan de lucht was al duidelijk te zien dat het weer droog zou worden. Vlak voor Neustrelitz ligt aan de westkant van de B 193 een voormalig oefenterrein van het Oost-Duitse leger. Dit gebied is bereikbaar via Zierke en Rudow, vanwaar een zandweg naar het terrein voert.

Vanuit Rudow loopt er een zandweg naar de Kernzone 1. Hier kun je niet verder met de auto maar moet je het terrein te voet verkennen

 

Het licht glooiende terrein met laag struikgewas lag er na de bui prachtig bij. De zon scheen weer volop en al snel ontdekten we de eerste Paapjes, Klapeksters (3x), Geelgorzen en Oeverzwaluwen. We hebben een uurtje door dit gebied gedoold en zijn vervolgens teruggereden naar Villa Blau in Userin. Hier hebben we eerst een warme maaltijd genuttigd alvorens aan het avond programma te beginnen. De keuze voor het avondprogramma leidde ertoe dat de groep voor het eerst deze week gesplitst op pad ging. Groep 1 wilde nog een keer de route rondom de Zierker See (zie 19 mei) maken en Groep 2 ging op pad om nog een keer de Kwartelkoning aan de Tiefer Trebbower See te horen (zie 21 mei). De route naar de Zierker See leverde al snel een prachtig schouwspel op. Net voor Prälank Siedlung moest de auto stoppen omdat er in de berm 2 jonge vosjes aan het spelen waren. Even liep de moervos met drie zogende jongen vlak voor de auto de weg op. Waarachtig een uniek schouwspel. De rit rond het meer leverde weer een overdaad aan zangers op, waaronder Krekelzanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Kleine Karekiet, Grote Karekiet en Spotvogel. Ondertussen was de tweede auto bij de Tiefer Trebbower See aangekomen. In de kolonie van de Visdiefjes was het een drukte van jewelste. Er was vanavond meer wind dan de vorige keer. De lokroep van de Kwartelkoning werd in eerste instantie dan ook niet beantwoord. Nadat we ons een stukje verplaatst hadden hoorden we op ongeveer 100 meter van ons de vogel roepen. Nog een keer lieten we het geluid horen. Ons hart sloeg bijna over toen we in de schemer op nog geen 3 meter achter ons een luid "crex, crex" hoorden. Deze tweede vogel was ongemerkt tot vlakbij ons gekomen. We konden hem in het ghoge gras zien staan. Hij was bijna te dichtbij om met de kijker scherp te krijgen. Een schitterende waarneming. Het zou nog tot juni 2003 gaan duren voordat deze waarneming voor mij werd overtroffen door een nog mooiere waarneming van een Kwartelkoning in de vlucht en op 3 meter afstand terwijl het nog licht was (Haagse Bos, juni 2003). Terug in Villa Blau moesten beide groepen hun verhaal kwijt en konden we niet anders dan tot de conclusie komen dat we wederom een schitterende dag hadden beleefd met in totaal 99 soorten.

 

Soortenlijst 23 mei: Fuut, Aalscholver, Roerdomp, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Zomertaling, Tafeleend, Krooneend, Kuifeend, Brilduiker, Zeearend, Visarend, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Kwartel, Kwartelkoning,  Waterral, Meerkoet, Kraanvogel, Kievit, Kokmeeuw, Visdief, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek, Ransuil, Gierzwaluw, Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Boompieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Noordse Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Paapje, Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus, Sprinkhaanzanger,  Krekelzanger, Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grote Karekiet, Spotvogel, Fitis, Fluiter, Tjiftjaf, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Koolmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Kuifmees, Matkop, Staartmees, Boomkruiper, Grauwe Klauwier, Klapekster, Ekster, Vlaamse Gaai, Bonte Kraai, Raaf, Spreeuw, Wielewaal, Huismus, Ringmus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Europese Kanarie, Appelvink, Rietgors, Geelgors, Grauwe Gors.

 

 

 

 

18 mei 2002: Userin en de Tiefer Trebbower See

19 mei 2002: Userin, Krumbeck, Neugarten en de Zierker See

20 mei 2002: Userin en de omgeving van Boek (Fischteiche), Boeker Sender en het Bolterkanal.

21 mei 2002: Userin, Serrahn, Neugarten en de Tiefer Trebbower See.

22. Mai 2002: Userin, Schwedt (Gatow an der Oder)

24 mei 2002: Userin, Bugewitz(Städtiches Torfmoor), Usedom (Insel Görmitz)