DONEER EEN STRENG RINGEN

 

Op het Ringstation Overdinkel worden vogels gevangen en geringd t.b.v wetenschappelijk onderzoek dat georganiseerd wordt door het Vogeltrekstation in Wageningen, alwaar wij de ringen en mistnetten kopen. Wij doen dit werk op vrijwillige basis en beleven veel plezier aan deze werkzaamheden.
Als u als bezoeker van dit vogelringstation kennis heeft genomen van de vogeltrek en het onderzoek en onze werkzaamheden wilt steunen, kunt u een streng ringen doneren.
Nadat wij deze streng ringen hebben aangelegd bij de vogels, ontvangt u hiervan een ringlijst met de ringnummers, vogelsoort, datum etc. Als een van deze vogels in de toekomst wordt teruggevangen op het ringstation, ontvangt u hiervan aan het eind van het jaar bericht.

Wordt een van deze vogels elders gevangen en/of teruggemeld, dan ontvangt u een afschrift van de originele terugmelding van het Vogeltrekstation in Wageningen.
 

U heeft de keuze uit de volgende ringstrengen of een gedeelte van een streng:

 

maat

aantal

prijs

vogelsoort

2,0 mm

100 ringen

12,00

goudhaan/tjiftjaf/staartmees/winterkoning/fitis

2,3 mm

100 ringen

15,00

pimpelmees/roodborst/sijs/kleine karekiet

2,8 mm

100 ringen

17,00

vink/koolmees/zwartkop/groenling/ringmus

3,3 mm

50 ringen

11,00

appelvink/grauwe klauwier/koperwiek

3,5 mm

50 ringen

11,00

gierzwaluw/ijsvogel

4,2 mm

50 ringen

  9,50 

merel/zanglijster/kramsvogel/spreeuw

5,5 mm

50 ringen

 21,00 

gaai/sperwer man/groene specht/waterral

7,0 mm

50 ringen

33,00

steenuil/torenvalk/kauw/sperwer vrouw

17,5 mm

10 ringen

51,00

ooievaar

 

 

 

Natuurlijk is het ook mogelijk om een alleen een donatie te doen aan het ringstation ter ondersteuning van de ringwerkzaamheden.

Donaties kunnen gestort worden op rekening IBAN: NL 84 RABO 0155 6804 39  t.n.v.  Vogelwerkgroep Losser onder vermelding van "donatie ringstation" of "donatie ringmaat xx mm"

Indien ringen worden gedoneerd, dan ook even een mailtje naar ringstationoverdinkel@gmail.com zodat men u op de hoogte kan houden van eventuele terugmeldingen.

De VWG Losser is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI vereniging, uw donaties zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

 

 

De medewerkers van het Vogelringstation Conings in Overdinkel