VRS Conings, ringstation Overdinkel

Het ringstation in Overdinkel, VRS Conings,  is een in het binnenland gelegen vinkenbaan, waar middels mist- en slagnetten allerlei soorten vogels gevangen en geringd worden. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met het Vogeltrekstation in Arnhem. Het station wordt bemand door erkende ringers die een onderdeel vormen van de Twentse Ringgroep Conings.

Sinds 1976 worden er op de vinkenbaan in Overdinkel vogels gevangen en geringd. Op 18 oktober 2015 werd de 100.000ste vogel in Overdinkel gevangen, geringd, gemeten en weer vrijgelaten, het was een Zwartkop. Tot nu toe zijn 125 verschillende soorten vogels gevangen en geringd in Overdinkel.

 

De co÷rdinaten van het ringstation zijn: 52.14 N en 07.01 O

De Amersfoort co÷rdinaten zijn: 266.7 - 473.3

 

Donaties kunnen gestort worden op rekening IBAN: NL 84 RABO 0155 6804 39  t.n.v.  Vogelwerkgroep Losser onder vermelding van "donatie ringstation"

De VWG Losser is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI vereniging, uw donaties zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.