Aanmeldingsformulier Vogelwerkgroep Losser

 

Contributie leden (2019) = € 15,- per jaar

Bijdrage donateurs is vrij met een minimum van € 5,- per jaar

 

Indien u niet beschikt over een e-mailadres, kunt u contact opnemen met het secretariaat van VWG Losser.

(zie Bestuur)