Grote gele kwikstaart, Motacilla cinerea

Ronald Kamphuis, copyright 2009  

L. 18-19 cm

De grote gele kwikstaart is een vogel die vooral te vinden is langs ondiepe, snelstromende heuvelbeken en meren in heuvels, waar de vogel zich voedt met insecten. Hij nestelt ook bij langzaam stromende rivieren en stromen in het laagland, maar dan meestal bij een waterval, stuwdam, molentocht, sluisgat, gaten in muren van watermolen en onder bruggen. Het nest zit in een holte of spleet van een oever of rots, of tussen de wortels van bomen aan de oever. Ook wordt er door de vogel gebruik gemaakt van speciale nestkasten. In Nederland komt de vogel hoofdzakelijk langs de oostgrens voor met ongeveer 250 broedparen.

Verspreidingsgebied grote gele kwikstaart.

De grote gele kwikstaart kan tegenwoordig weer veelvuldig worden waargenomen langs de oevers van de Dinkel. Jarenlang had de soort moeite om langs beken in Nederland nog geschikte broedplaatsen te vinden, doordat veel rommelige stenen plekken en oude schuren verdwenen zijn. Langs de Dinkel vond de vogel wel broedgelegenheid onder de bruggen over het riviertje, maar de bruine rat kon deze plaatsen te makkelijk bereiken en op die manier bleven de broedresultaten slecht. De vogelwerkgroep  Losser heeft nu speciale nestkasten gemaakt, die onder de bruggen zijn gehangen, zodat de nesten onbereikbaar zijn voor rovers. Het broedseizoen van de grote gele kwikstaart begint eind april. Er zijn per seizoen 1-3 legsels. Er worden 4-6 eieren gelegd in een nestkom van takjes, wortels, gras en mos; bekleedt met haar, en soms veren. Het broeden wordt hoofdzakelijk door het vrouwtje gedaan en duurt 11-14 dagen. Beide ouders verzorgen de jongen die na ongeveer 14 dagen het nest het nest verlaten.                      

 

Broedresultaten grote gele kwikstaart (nestkastcontroles in de gemeente Losser )

Jaar Broedparen Uitgevlogen jongen
     
2009 10 66
2008 19 58
2007 14 43
2006 21 60
2005 30 94
2004 16 129
2003 12 54
2002 12 87
2001 6 60
2000 4 35
1999 4 29

 

10 jaar bescherming grote gele kwikstaart

Resultaten van 10 jaar nestkastonderzoek bij grote gele kwikstaarten (1992-2001)

     Martin Bonte,  copyright 2009

                                     

Het achtergrondgeluid is afkomstig van de Elmar CD-rom "Vogels in Europa"    

Verspreidingskaart is afkomstig van "Vogels van Europa cd-rom" , ETI, Universiteit van Amsterdam  www.eti.uva.nl